Apple


Apple es troba en un moment interessant, està arribant al sostre del canal alcista a llarg termini iniciat al 2003. Si mirem el gràfic diari podem visualitzar un canal de desaccelaració a mig termini del canal i un altre d'accelaració extrema a curt termini. La questió ara és veure la fortalesa del valor per si pot superar aquesta doble resistència dinàmica seguint pel canal accelarat a curt termini.

A la sessió del divendres va deixar una candle de tornada cap a tendència baixista, si en les següents jornades perdés el canal verd donaríem poques possibilitats a trencar aquest doble sostre de canals, en canvi si l'aguantés, podria tornar a realitzar un atac per intentar córrer pel canal desdoblat que hi ha damunt. Ja hi ha transitat una vegada, durant el 2005.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada