Sovereign, gran martell


Després de la sobrevenda acumulada arriba el rebot, i s'inicia amb un martell robust en el gràfic setmanal. El fibo del 50% de retrocés va servir de suport i des d'allà va rebotar amb potència fins a formar aquesta figura de canvi de tendència.

En la zona dels 18.60 pot trobar un sèria resistència, si aconseguís superar aquesta zona la propera zona de difícil superació podrien ésser els 20 dòlars.

El volum és una altre indicador de què podria haver hagut un canvi de tendència, almenys en el curt termini, com podem veure hi va haver un volum brutal en la penúltima setmana, seria una setmana de claudicació, i aquest volum es va mantenir per formar la figura de canvi de tendència de baixista a alcista.

Degut a l'acusada tendència baixista de les últimes setmanes, per no veure noves caigudes seria clau respectar aquest martell.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada